تولدی دیگر

۱۱ آبان ۱۳۹۷

این اولین پروژه عکاسی من هست که پارسال به همراه مهران عزیز شروع به انجامش کردیم. پارسال طی سفر به مناطق مرکزی کشور داشتیم تونستیم در چند نقطه این پروژه رو پیش ببریم و البته این سر آغاز این پروژه هست و قصد دارم در سفر های بعدی عکس های بیشتری به این مجموعه اضافه کنم.

تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر
تولدی دیگر

پاسخ دهید